Telefon 416 36 060
Løsningsorientert
yrkesdykking
på hele Helgeland
Ta et dypdykk i våre tjenester…
SKROLL NEDOVER
Fjellboring
Søk
Meisling
Tetting
Forskaling
Sveising
Vedlikehold
Betongarbied
Skjæring
Sanering
Masseforflyttning
Befaring
Montering
Inspeksjoner
Mellet
Tor Ivar
Osama
Rune

Vi leverer

Kort responstid

Høg kompetanse

Sikkerhet

Videodokumentasjon

Snakk med oss
om ditt prosjekt
Ta kontakt på telefon 416 36 060
epost: post@hdykk.no
Org.nr: 922 753 741 MVA
Design og kode: David André Erichsen - daesign.no